TYÖHYVINVOINTI

Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla tempauksilla, vaan työhyvinvoinnin tukeminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Sen tulee näkyä jokapäiväisessä arjessa sitoutumisena tekoihin ja arvoihin, jotka tukevat hyvinvointia. Työhyvinvoinnin tukemisen tavoitteena on aina asiakkaiden elämäntilanteen ja psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen. Toimiva työyhteisö on myös tärkeä työhyvinvoinnin tekijä, joten siitä kannattaa pitää huolta.  Asiantuntijan avulla voit saada työkaluja oman hyvinvointisi, työyhteisösi tai yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Minusta sanottua:

”Olet aidosti kiinnostunut ja helposti lähestyttävä. Sinulle on helppo uskoutua asioista.”

”Opin, että riitän ihmisenä, enkä ole niin huono kuin minusta tuntuu.”

Palvelut:

  • Työhyvinvointikoulutuksia yrityksille ja yhdistyksille.
  • Asiantuntijaluennot eri aiheista mm. motivaatio, epäonnistumisten kohtaaminen, sitoutuminen, työssäjaksaminen, yleinen työhyvinvointi. Koulutukset on myös mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
  • Työyhteisöjen tukeminen
  • Yksilöasiakkaiden vastaanotto. Myös etävastaanotto mahdollinen.

Ota yhteyttä tästä.