Minusta

Vilhelmiina Välimäki

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, Europsy-sertifioitu psykologi

Osaamisalueet:

  • Huipputason urheilijoiden ja nuorten psyykkinen valmennus ja valmentajakoulutus
  • Työhyvinvointi, yritysluennot ja yritysten hyvinvointivalmennukset
  • Stressinhallinta
  • Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen
  • Mielialahäiriöiden hoito
  • Nuorten ongelmat
  • Kehon ja mielen yhteys
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Haastavat elämäntilanteet, elämänmuutokset

Nimeni on Vilhelmiina Välimäki ja olen valmistunut psykologian maisteriksi Jyväskylän Yliopistosta. Olen Valviran laillistama psykologi ja minulla on eurooppalainen laatutakuumerkki eli kliinisen psykologian EuroPsy-sertifikaatti.  Työskentelen suomeksi ja englanniksi.

Psykologina toimiminen on minulle ehdottomasti kutsumusammatti. Kutsumukseni taustalla on ajatus siitä, että haluan tehdä tästä maailmaista hitusen paremman paikan auttamalla muita. Olen loputtoman kiinnostunut ihmisen toiminnasta sekä ajatuksista, tunteista ja motiiveista toiminnan taustalla. Mieli on vahvasti kytköksissä kehoomme, ja uskon siihen, että opettelemalla kuuntelemaan paremmin sekä kehoamme että mieltämme, voimme paremmin.

Minulle on tärkeää olla helposti lähestyttävä ja oma itseni psykologina. Olen perusluonteeltani iloinen ja rempseä, mutta myös syvälliset pohdiskelut ja keskustelut ovat minulle luontaisia.  Olen avoin uudelle sekä halukas kehittymään ja kasvamaan psykologina.  Työotteeni on aktiivinen ja keskusteleva. Minulle on tärkeää, että työni vastaa tilausta ja lähtökohtina ovat aina yhdessä asiakkaan kanssa työskentelylle määritellyt tavoitteet. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että tavoitteet eivät jää leijumaan ilmaan, vaan ne pyritään aina tuomaan käytännön tasolle asiakkaan arkeen. Itselleni tärkeä arvo on myös se, että käyttämäni menetelmät perustuvat tutkittuun tieteelliseen näyttöön. Työssäni psykologina haluan olla aina 100% läsnä hetkessä, ja täten luoda jokaiselle turvallisen paikan puhua ja olla.

Olen perehtynyt erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan työmenetelmänä, ja se luokin omalle työskentelylleni tärkeimmän viitekehyksen. Uskon, että tämä lähestymistapa tarjoaa monenlaiseen elämäntilanteeseen tukea, ja koen että sen tuntemuksesta on ollut hyötyä eri asiakasryhmien kanssa työskennellessä. Yhtenä tärkeimpänä työkaluna pidän kuitenkin omaa persoonaani, sillä tätä työtä ei loppujen lopuksi tehdä vain menetelmillä vaan myös persoonalla.